Виробництво

Виробництво віконних блоків здійснюється за німецькою технологією. Якісна фурнітура австрійської фірми «MACO», склопакети з удароміцного, тонованого, дзеркального скла задовольняють найвищі вимоги щодо безпеки та надійності віконних систем. Ми працюємо на ринку України вже 25 років, пропонуючи високоякісні пластикові вікна, послуги зі скління балконів та зведення скляних та навісних вентильованих фасадів. Наш асортимент віконної продукції та послуг постійно зростає та оновлюється.

У 2007р. у Броварах, Київській обл., на основі автоматизованої німецької лінії з виробництва металопластикових конструкцій, введено в роботу ще одну сучасну фабрику вікон. Виготовлення конструкцій проводиться на основі сучасного обладнання — автоматизованої лінії, німецької фірми ROTOX; під комп’ютерним контролем, всіх параметрів, в результаті чого отримуємо готову конструкцію з чітко витриманою геометрією. Тільки на сучасному, автоматичному виробництві, можливо виготовити довговічні та якісні конструкції !!!

Сучасне обладнання дозволяє випускати до 30 000 кв. продукції на місяць. Виготовлення склопакетів здійснюється на автоматизованій італійській лінії. На площі понад 1100 кв. встановлено сучасне обладнання з повним циклом операцій, починаючи від миття скла та закінчуючи вторинною герметизацією. «Атлант-плюс» дає гарантію на виготовлені та змонтовані компанією металопластикові вікна терміном на 5 років з дня підписання «Акту здачі-прийому». При здійсненні монтажу вікон замовником , гарантійний строк складає 2 роки, при дотриманні вимог щодо транспортування, зберігання та монтажу.

 

 

 

 

 

 

 

Russian version:

Производство оконных блоков осуществляется по немецкой технологии. Качественная фурнитура австрийской фирмы «MACO», стеклопакеты из ударопрочного, тонированного, зеркального стекла удовлетворяют самые высокие требования по безопасности и надежности оконных систем. Мы работаем на рынке Украины уже 25 лет, предлагая высококачественные пластиковые окна, услуги по остеклению балконов и возведению стеклянных и навесных вентилированных фасадов. Наш ассортимент оконной продукции и услуг постоянно растёт и обновляется.

В  2007г. в Броварах, Киевской обл., на основе автоматизированной немецкой линии по производству металлопластиковых конструкций, введена в работу еще одна современная фабрика окон. Изготовление конструкций производится на основе современного оборудования — автоматизированной линии, немецкой  фирмы ROTOX; под компьютерным контролем, всех параметров, в результате чего получаем готовую конструкцию с четко выдержанной геометрией.Только на современном, автоматическом производстве, возможно изготовить долговечные и качественные конструкции !!!

Современное оборудование позволяет выпускать до 30 000 кв.м. продукции в месяц. Изготовление стеклопакетов производится на автоматизированной итальянской линии. На площади более 1100 кв.м. установлено современное оборудование с полным циклом операций, начиная от мытья стекол и заканчивая вторичной герметизацией.
«Атлант-плюс» дает гарантию на изготовленные и смонтированные компанией металлопластиковые окна сроком на 5 лет со дня подписания «Акта сдачи-приема».При осуществлении монтажа окон заказчиком, гарантийный срок составляет 2 года, при соблюдении требований по транспортировке, хранению и монтажу.